Struktura władzy w USA

Polityka Stanów Zjednoczonych znacznie różni się od polskiej. Już sama struktura władzy wygląda zupełnie inaczej. Konstytucję USA uchwalono pod koniec osiemnastego wieku. Był to pierwszy taki dokument w skali światowej. W ślad Amerykanów poszły państwa europejskie, a w pierwszym rzędzie Polska. Wielu badaczy uznaje Konstytucję 3 maja za drugą, po USA, ustawę zasadniczą w historii cywilizacji. Zgodnie z zapisem sprzed setek lat, Stany Zjednoczone stanowią federację. Oznacza to, że w skład państwa wchodzą niezależne regiony, czyli federacje. W USA nazywa się je stanami. Obecnie wyróżniamy aż pięćdziesiąt stanów, zajmujących ponad połowę kontynentu północnoamerykańskiego. W USA, podobnie jak w Polsce, obowiązuje trójpodział władzy. Władza ustawodawcza znajduje się w rękach Kongresu. Składa się on z Izby Reprezentantów oraz Senatu. Skład Izby zmienia się co dwa lata, natomiast członków Senatu nie obowiązuje ograniczony czas urzędowania. Władzę wykonawczą sprawuje prezydent. Jest to dość ciekawe. W większości krajów głowa państwa pełni funkcje reprezentacyjne. W Polsce władza prezydenta jest o wiele mniejsza od uprawnień premiera. Natomiast w USA to prezydent rozważa wszystkie opcje, po czym wydaje rozkazy odpowiednim organom państwowym. Nad sądownictwem czuwa Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych. Siedzibą amerykańskiego rządu jest Waszyngton, a konkretnie Dystrykt Federalny.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.