Sztuka rządzenia państwem

Człowiek, jako istota społeczna, od zawsze preferował życie w grupie. W którymś momencie pojawiła się konieczność wprowadzenia pewnych zasad. Pierwsze próby organizacji miały miejsce już w czasach prehistorycznych. W ciągu setek lat prymitywne plemiona zmieniły się w miasta państwa. Dużo później wykształciły się znane nam współcześnie narody, kierujące się odpowiednimi regulacjami. Politologia jest aktualnie jedną z podstawowych nauk humanistycznych. Ściśle łączy się ze sprawami dotyczącymi społeczeństwa oraz jego rozwoju. Podręczniki akademickie podają co najmniej kilka definicji polityki. W praktyce każde państwo postrzega rolę rządu oraz aktów prawnych w nieco inny sposób. W Polsce funkcjonuje definicja Kazimierza Opałka. Słynny profesor opisuje politykę jako zespół ukierunkowanych działań, których podejmuje się zorganizowana grupa ludzi. Grupę tą nazywamy społeczeństwem. Wspomniane działania mają charakter jawny i służą ściśle określonym celom. W prowadzeniu polityki wykorzystywane są różnego rodzaju zabiegi, które mają pomóc w uzyskaniu ostatecznego celu, czyli ładu politycznego. Na przestrzeni dziejów ukształtowało się wiele odmiennych metod rządzenia. W dwudziestym pierwszym wieku największą popularnością cieszy się demokracja. Niektóre państwa wciąż preferują ustrój o charakterze komunistycznym, totalitarnym lub monarchistycznym.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.