Trudne i kontrowersyjne tematy

W Sejmie podejmowane są zarówno tematy oczywiste, jak i budzące sporo kontrowersji. Do najtrudniejszych spraw należą te, które dotyczą regulacji gospodarki, nauki oraz służby zdrowia. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z problemem dużego bezrobocia. Niestety kryzys gospodarczy, wbrew wcześniejszym deklaracjom polityków, zawitał i do nas. W efekcie odsetek osób bez pracy wzrósł o kilka, a w niektórych regionach nawet o kilkanaście procent. W dodatku liczba mieszkańców Polski wciąż spada. Młodzi ludzie wyjeżdżają z kraju, a pozostali zwlekają albo rezygnują z zakładania rodzin. Efekt? Zaczyna brakować obywateli w wieku produkcyjnym, co zagraża emeryturom. Receptą rządu na zaistniałą sytuację jest wydłużenie wieku emerytalnego oraz ułatwienie młodym decyzji o posiadaniu dzieci. Jak na razie pierwsza z ustaw wzbudziła ogromny sprzeciw społeczeństwa. Natomiast dodatki oraz wydłużony urlop dla rodziców nie rozwiązuje problemu niskiej dzietności. W nauce również zachodzą zmiany. Płatny drugi kierunek studiów, całkowita reforma edukacji niższej oraz kiepskie wyniki polskiej młodzieży w międzynarodowych testach nie wróżą najlepiej. Hitem ostatnich tygodni w służbie zdrowia są długie kolejki pacjentów, którzy chcą zapisać się na badania jeszcze w tym roku. Do tego dochodzą skandaliczne błędy lekarskie, wciąż bagatelizowane przez rząd. Z tematów tabu burzliwej dyskusji podlegają prawa kobiet, wrogość wobec osób odmiennej orientacji seksualnej oraz spór o dofinansowanie in vitro.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.