Turystyka w państwie

Turystyka w państwie stanowi niebagatelną rolę, dzięki której zarówno rząd jak i obywatele mogą czerpać różnorakie korzyści. Dlatego też powstała polityka turystyczna. Dzięki niej jest możliwe określanie celów ekonomicznych i poza ekonomicznych, które pozwolą na chociażby promocję regionu. Polityka turystyczna ma dwa znaczenia. Jest to ujęcie węższe i szersze. W tym pierwszym chodzi o to, co robi państwo i samorządy terytorialne, zaś w drugim – dotyczy działań pozarządowych. Celem takie polityki jest wspomniana promocja regionów lub obszarów, ale też zaplanowanie takich działań, dzięki którym będzie możliwe ich wykorzystanie do chociażby rozbudowy budżetu państwa. Oczywiście jest to możliwe jedynie wtedy, gdy państwa są nastawione ekonomiczne przede wszystkim na turystów. Na przykład – sieć restauracji nie mogłaby istnieć, gdyby nie pożyczka od rządu. Ponieważ rząd jej udzieli – restauracje płacą podatki. To jedynie zarys tego, jak biznes związany z najazdem turystów może się opłacać, także dla całych krajów, a nie jedynie wspomnianych restauratorów. A czym zajmuje się polityka turystyczna? Przede wszystkim planowaniem przestrzeni, marketingiem i promocją, kształceniem zawodowym – na przykład przewodników – a także wszelakimi badaniami naukowymi. Jest to ciekawy dział, który ma swoje odzwierciedlenie w rzeszach studiujących przedmioty z nim związane.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.