Wady i zalety Unii Europejskiej

Unia jest swego rodzaju porozumieniem, zawieranym pomiędzy dwoma interesantami. W polityce międzynarodowej stanowi przeciwieństwo konfliktów dyplomatycznych lub zbrojnych. Aby powstała unia, kilka państw musi zadeklarować chęć nawiązania bliskiej współpracy. Rządy tych krajów muszą dostosować swoje działania do potrzeb pozostałych członków wspólnoty. Do powstania unii niezbędne jest podpisanie oficjalnego porozumienia. Dwadzieścia lat temu taki dokument przyjęły w Maastricht państwa Europy Zachodniej. W ten sposób narodziła się Unia Europejska, której członkiem jest również nasz kraj. Aktualnie UE liczy ponad dwudziestu pięciu członków i stale się rozrasta. Dokument z Maastricht zakładał powstanie wspólnej Rady Europejskiej, Rady Unii Europejskiej, Komisji oraz Parlamentu Europejskiego. Władzę wykonawczą przejął Trybunał Sprawiedliwości, a opinie wydaje Komitet Regionów. Stolicą nowoczesnej, zjednoczonej Europy stała się Bruksela. Co pół roku zmienia się prezydencja UE. Polska pełniła tą zaszczytną funkcję przed dwoma laty. Ważnym założeniem Unii jest poszanowanie dla konstytucji oraz suwerenności państw członkowskich. Unia powinna służyć wspólnemu dobru i interesom, a nie pozbawiać tożsamości narodowej. Mimo to, wielu Polaków wciąż nie rozumie idei UE. Głównym argumentem przeciwników Wspólnoty jest utrata przez Polskę wolności i niezależności. W praktyce nic takiego nie miało i nie będzie mieć miejsca. Nasz kraj, jako jeden z mniej zamożnych, sporo skorzystał na dotacjach. Niektóre przepisy, narzucone przez Brukselę, tylko wyszły nam na dobre.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.