Wraca pomysł na nowy sposób wybierania wojewodów

W aktualnym modelu wybierania władzy terenowej w Polsce, wojewodów wybiera premier. Wiąże się to stąd, że urząd ten uznawany jest za przedstawiciela władzy centralnej w terenie, co ma być odróżnieniem dla władz lokalnych i samorządowych. Takie zachowanie równowagi ma zagwarantować prawidłowe funkcjonowanie zarówno samorządu, jak i najważniejszych zamierzeń rządu. Jednakże powrócił znów pomysł, aby wojewodów wybierać na swoje stanowisko podczas wyborów samorządowych. Taki projekt chce wnieść pod obrady Sejmu opozycja, która pierwszy raz wysunęła taki zamiar dziesięć lat temu. Tajemnica poliszynela jest fakt, że zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku, partia ta przegrała wybory a wojewodą zostawał człowiek kojarzony ze zwycięską opcją polityczną. Aby takich zmian dokonać, trzeba byłoby wprowadzić niezbędne korekty naszej konstytucji, która takie zasady wyborcze ściśle reguluje. W obecnym kształcie Zgromadzenia Narodowego, są małe szanse na powodzenie tej inicjatywy, ponieważ partia rządząca kilkukrotnie już wspominała, ze jest przeciwna jakimkolwiek zmianom przy kształcie konstytucji. Zapewne wszystko zakończy się na szumnie zapowiadanym opracowaniu projektu przez opozycję, który zostanie na pewno odrzucony. To tylko da nową pożywkę dla przeciwników rządu, do nowych oskarżeń o działanie na szkodę Polski. Dziwnym trafem nikt nie wspomni, że partia opozycyjna kiedy była u steru rządu, nie chciała takich zmian, tylko zadowoliła się takim kształtem wyboru wojewody, jaki obowiązuje do dziś.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.