Wybitny polityk francuski

Wybitnym politykiem francuskim był generał Charles de Gaulle, który żył w latach 1890-1970. Charles de Gaulle był absolwentem szkoły wojskowej w Saint-Cyr. Był uczestnikiem I wojny światowej. W 1916 roku został wzięty przez Niemców do niewoli. W czerwcu 1940 roku odmówił uznania rządu utworzonego przez marszałka Petaina, nie uznał także zawartego przez ten rządu rozejmu z hitlerowskimi Niemcami. Już w tym samym roku rozpoczął organizowanie francuskich władz państwowych oraz oddziałów, które podjęły walkę z niemieckim okupantem. Stworzył działające w latach 1940-1944 ugrupowanie o nazwie Wolna Francja. Od roku 1943 pełnił funkcję przewodniczącego Francuskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Po odzyskaniu przez Francję niepodległości powrócił do Paryża i stanął na czele rządu tymczasowego. Od roku 1945 pełnił funkcję premiera Francji. Z funkcji tej zrezygnował rok później, kiedy we Francji została przyjęta nowa konstytucja, która proklamowała powstanie IV Republiki. W 1953 roku na okres trzech lat wycofał się z życia politycznego Francji. Powrócił do życia politycznego w chwili wojny z Algierią. W 1958 został wybrany na urząd prezydenta Francji. Pełniąc tę funkcję zakończył wojnę z Algierią. Na urząd prezydenta Francji został ponownie wybrany w roku 1958. Zapisał się w pamięci potomnych między innymi wycofaniem Francji ze struktur wojskowych NATO.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.