Wybory jako obywatelski obowiązek

W czasach minionego ustroju, uczestnictwo w wyborach było obowiązkowe. Oczywiście były one fasadowe i faktyczne ich znaczenie było marginalne, gdyż wygrywali ci kandydaci, którzy byli akceptowani przez partię rządzącą, nierzadko uzyskując poparcie rzędu 99%. Po części zapewne właśnie ten przymus, był źródłem niechęci części osób do uczestnictwa w wyborach. Jednakże trzeba zauważyć, że właśnie teraz, kiedy nasz głos oddany w wyborach rzeczywiście odgrywa jakieś znaczenie i często oznacza poparcie właśnie tego kandydata, który wygrywa wybory, to nasze uczestnictwo w wyborach właśnie teraz powinniśmy uważać za obowiązkowe. Wszyscy bowiem żyjemy w określonym środowisku społecznym i powinniśmy je tak kształtować, aby jak najbardziej odpowiadało ono naszemu dobru wspólnemu. Zamknięcie się we własnym, prywatnym świecie, nie jest w istocie dobrym wyjściem, gdyż i tak powinniśmy opłacać podatki i ponosić ciężary na utrzymanie obiektów użyteczności publicznej. W związku z tym, nasz udział w wyborach przyczynia się niewątpliwie także do tego, że popieramy tych ludzi lub opcję polityczną, którzy naszym zdaniem najlepiej przyczynią się do pomnożenia dobra wspólnego. Jeśli nawet nasz kandydat nie wygra, to obserwujmy scenę polityczną, gdyż może to nam pomóc przy podjęciu decyzji nad urną w kolejnych wyborach.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.