Prawo i BiznesZnaczenie ekonomi

Znaczenie ekonomi

by

Dlaczego? Ponieważ daje odpowiedź na kluczowe pytania, ale szuka też możliwie najlepszych rozwiązań.

Co zrobić kiedy niedobór staje się problemem? Może należy zadać sobie kolejne pytania. Tak więc ekonomia pyta: Czy wszyscy mają dostęp do opieki zdrowotnej? Czy w każdym kraju na świecie są ludzie, którzy są głodni i bezdomni, i potrzebujących opieki zdrowotnej.
Pytania sugerują, że ekonomia ma także tendencje skupiania się na problemach krytycznych, co akurat mieszkańców Ziemi powinno niezwykle cieszyć.

Ważne jest, że ekonomia nie tylko stawia pytania, ale poprzez analizę danych, buduje hipotezy, bada przyczyny i stawia wnioski. Nie dla samego badania, ale dla znalezienia środków zaradczych.
Być może w wielu krytycznych sytuacjach, dzięki obserwacjom ekonomistów udaje się wielokrotnie zapobiec zapaści gospodarczej bądź namówić rząd do przesunięcia finansów z jednego sektora do innego, aby poprawić jego sytuację, a tym samym, czasami niezwykle trudną sytuację życiową pojedynczego człowieka.

Back to Top