UrbanistykaGospodarki światowe

Gospodarki światowe

by

Gospodarki światowe

Ze względu na różne położenie geograficzne, na ilość surowców mineralnych, czy wreszcie na powierzchnie, gospodarki poszczególnych krajów oparte są na różnych podstawowych gałęziach. Gdy dany kraj, ma dużo surowców mineralnych typu: ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel, czy rudy różnych metali, jej gospodarka oparta będzie na przemyśle. To właśnie on będzie dostarczaj najwięcej przychodów na budżetu państwa i będzie finansował inne gałęzie gospodarcze. Jeżeli jakiś kraj będzie miał atrakcyjne położenie dla turystów, to właśnie turystyka stanie się głównym kierunkiem, z którego państwo będzie czerpać swoje dochody. I wreszcie wiele krajów opiera swój budżet na rolnictwie. Szczególnie te, w których wymienione wcześniej typy gospodarcze nie mogą zaistnieć. I tylko od dobrego zarządzania zależy teraz w jaki sposób poszczególne te elementy zostaną wykorzystane. Bowiem każdy kierunek rozwoju jest dobry i będzie przynosił odpowiednie profity ale tylko pod warunkiem dobrego zarządzania i gospodarowania we właściwy sposób.

Back to Top