UrbanistykaInstytucje finansowe

Instytucje finansowe

by

Instytucje finansowe

Jako instytucje finansowe, określa się wszystkie podmioty gospodarcze, które zajmują się szeroko pojętym, operowaniem zasobami finansowymi, czyli gromadzą lub obracają środki finansowe swoje lub swoich klientów. Do instytucji finansowych zaliczamy przede wszystkim banki, zakłady ubezpieczeniowe i kasy oszczędnościowe. Ich podstawowym zakresem działania, jest operowanie środkami finansowymi, mające na celu przyniesienie jak największego zysku z tego obrotu zarówno dla ich akcjonariuszy, jak i dla osób, które powierzyły im swoje oszczędności. Oczywiście nie zawsze takie instytucje osiągają zmierzony cel. bardzo często słyszymy o złych transakcjach przeprowadzanych prze pracowników takich firm, które powodują narażanie je na olbrzymie straty, które czasami doprowadzają do ich bankructwa. Ogólnie uważa się, że od instytucji i rynków finansowych, zależy bardzo wiele i mają one ogromny wpływa na życie gospodarze i polityczne każdego kraju a nawet całego świata. Dlatego są one tak ważne i doceniane w każdym kraju.

Back to Top