System polityczny prlJak fundusze inwestują

Jak fundusze inwestują

by

Jak fundusze inwestują

Praktycznie każdy fundusz inwestycyjny, ma swoją własną określoną strategie działania, która ma doprowadzić do uzyskania jak największych zysków. Jednak w ramach każdego funduszu, tych strategii można wymienić kilka. Dzieje się tak dlatego, że klienci wpłacający do nich pieniądze, mają różne cele i zamiary. Ogólnie można wyodrębnić trzy grupy: fundusze stabilne, szybkiego wzrostu i mieszane. W funduszach stabilnych, największa część kapitału inwestowana jest w stabilne i pewne instrumenty finansowe, które jednak nie przynoszą dużego zysku, a tylko niewielka jego część jest inwestowana w akcje lub inne ryzykowne inwestycje. Daje to w sumie niewielki ale za to stabilny wzrost. Jest to sposób na inwestowanie dla ludzi spokojnych. Jeśli ktoś lubi ryzyko i nastawia się na duże zyski, powinien wybrać fundusze szybkiego wzrostu. To właśnie one poprzez inwestowanie w większości w ryzykowne papiery wartościowe mogą – ale nie muszą – dać duże zyski. Jest to ryzykowne, gdyż w wyniku niepowodzeń na giełdzie można dużo stracić. I w końcu fundusze mieszane, gdzie pieniądze są po równo inwestowane zarówno w instrumenty stabilne, jak i te ryzykowne.

Pozostałe teksty tematyczne online:

Back to Top