EkonomiaGospodarkaPodatkiPolitykaPrawoUrbanistykaJednomandatowe okręgi wyborcze zalety i wady

Jednomandatowe okręgi wyborcze zalety i wady

by

Co to jest system polityczny?

System polityczny to nie tylko i wyłącznie ogół organów państwowych, ale również organizacji, partii politycznych czy grup społecznych. Warto również wiedzieć, że uczestniczą one w działaniach politycznych w ramach danego państwa.

Nie wszyscy mają także świadomość, że po raz pierwszy termin ten pojawił się w roku 1953. Praca Davida Eastona miała tytuł system polityczny. Zastąpiony został tym samym używany do tego momentu termin system rządów.

Do głównych elementów systemu politycznego należy zaliczyć: – społeczność
– organizacje artykułujące, a także reprezentujące interesy poszczególnych grup,
– instytucje władzy państwowej
– formalne oraz zwyczajowe normy
– ideologie i strategie polityczne

Przykładem systemu politycznego może być liberalny system polityczny. Cechuje się on przede wszystkim konkurencyjnym systemem partyjnym, instytucjonalnym zabezpieczeniem praw, silnym społeczeństwem obywatelskim, wolnymi wyborami poddanymi społecznej kontroli. System ten bazuje także na demokracji większościowej albo konsensualnej.

Pozostałe teksty tematyczne online:

Back to Top