PodatkiKancelaria radcy prawnego Warszawa

Kancelaria radcy prawnego Warszawa

by

Kto może być radcą prawnym

Aby móc zostać radcą prawnym trzeba oczywiście spełnić szereg różnorodnych wymagań. Podstawowym jest ukończenie magisterskich studiów prawniczych na uczelni polskiej lub zagranicznej (wówczas takie obce studia muszą być uznane za równoważne w Polsce). Ponadto radcowie prawni, których zatrudnia Kancelaria radcy prawnego Warszawa, muszą odbyć aplikację prawniczą radcowską w Polsce i zdać końcowy egzamin zawodowy. Istnieje również opcja podejścia do takiego egzaminu bez odbywania aplikacji (niesie to zalety w postaci uniknięcia konieczności poniesienia opłat za aplikację i pracowania za bardzo niskie stawki w charakterze aplikanta) a jedynym warunkiem jest przepracowanie na stanowisku mającym styczność z prawem i jego stosowaniem w praktyce. Egzamin zawodowy jest pięcioczęściowy i obejmuje prawo cywilny, karne i administracyjne. Poza tym Kancelaria radcy prawnego Warszawa może skupiać radców prawnych korzystających w pełni z praw publicznych, mających pełną zdolność do czynności prawnych (czyli takich którzy również nie będą w jakikolwiek sposób ubezwłasnowolnieni w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego), mających nieskazitelny charakter oraz mogących zagwarantować rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego. Odnośnie nieskazitelnego charakteru w praktyce wygląda to tak, że kierowane jest zapytanie do właściwego miejscowo (według miejsca zamieszkania radcy prawnego) zapytanie o karalność, opinię, itp. Ma to na celu ustalenie, czy nie wchodził w przeszłości w konflikt z prawem.

Back to Top