Klauzule

by

Kolejnym instrumentem zarządzania ubezpieczeniami są klauzule restrykcyjne, zamieszczane w polisach w celu obniżenia ryzyka nadużycia. Tego rodzaju klauzule mają powstrzymywać właścicieli polis przed podejmowaniem ryzykownych działań, mogących zwiększyć prawdopodobieństwo wymagalności roszczenia ubezpieczeniowego. Klauzule restrykcyjne określonego rodzaju pozbawiają właściciela polisy korzyści, jakie mógłby odnieść dzięki zachowaniom zwiększającym prawdopodobieństwo roszczenia. Na przykład, towarzystwa ubezpieczeń na życie wprowadzają do umów ubezpieczeniowych klauzule wyłączające wypłatę odszkodowania pośmiertnego w sytuacji, kiedy osoba ubezpieczona popełni samobójstwo w ciągu pierwszych dwóch lat od podpisania polisy. Klauzule restrykcyjne jakie można osiągnąć są mniejsze, osoby obciążone ryzykiem złego ubezpieczenia (które z największym prawdopodobieństwem podejmą działania niekorzystne dla firmy) będą mniej aktywnie dążyć do zawarcia umowy, ponieważ przekonają się, że potencjalne zyski nie są wielkie.

Pozostałe teksty tematyczne online:

Back to Top