Prawo i BiznesKomplementarnosc

Komplementarnosc

by

Wzajemne uzupełniania się dóbr w ich zastosowaniu konsumpcyjnym lub produkcyjnym; przeciwieństwo zastępowania się, czyli substytucji. Dwa dobra są względem siebie komplementarne, jeżeli posiadanie jednego z nich powoduje wzrost zapotrzebowania na drugie; np. opony są komplementarne w stosunku do samochodu, rzemyk ? w stosunku do zegarka, cukier ? w stosunku do herbaty. Komplementarność może być różnego stopnia. Szczególnym przypadkiem dóbr wysoce komplementarnych są dobra, które zawsze muszą być używane w jednakowym stosunku ilościowym, np. filiżanki i spodki. Bardziej praktyczne znaczenie ma komplementarność umiarkowana, oznaczająca jednokierunkowość zmian popytu w danej grupie dóbr. W praktyce gospodarczej badanie komplementarnych grup towarów ma istotne znaczenie dla perspektywicznych ocen kształtowania się popytu, niezbędnych dla ustalenia długofalowej polityki rozwoju gospodarczego. Jednakże stosunek i stopień komplementarności między różnymi dobrami jest historycznie zmienny; zależy on od warunków technologicznych i zwyczajów konsumpcyjnych. W teorii ekonomii zagadnienie komplementarności wystąpiło w ramach subiektywnej teorii wartości opartej na użyteczności krańcowej, w związku z badaniami nad teorią wyboru konsumenta.

Back to Top