GospodarkaOddziaływanie polityczne i dyplomatyczne

Oddziaływanie polityczne i dyplomatyczne

by

Aktualnie istnieje wiele krajów, które mimo najróżniejszych apelów polityków i dyplomatów całego świata starają się zachować swój porządek polityczny. Niestety nawet przy aktualnym stanie wiedzy i możliwości wciąż znaleźć można na mapie świata rozliczne kraje, które nie rządzą się demokratycznymi zasadami. Tam też bardzo często zgodnie z politycznymi założeniami kraju komunistycznego panuje gospodarka centralnie sterowana. A brak kapitału zagranicznego upoważnionego do inwestowania w takim kraju sprawia, że obywatele mogą być w spokoju manipulowani przez swoich polityków można im w nieskończoność powtarzać, że na zewnątrz panuje bieda i wyzysk zwykłych ludzi. Dlatego tak ważne w kreowaniu odpowiedniej rzeczywistości politycznej staje się przede wszystkim właściwe informowanie ludzi o stanie politycznym i gospodarczym kraju. To jednak w komunistycznych gospodarkach jest rzadkością i dygnitarze partyjni robią absolutnie wszystko, co w ich mocy, niejednokrotnie bardzo otwarcie łamiąc liczne prawa i przywileje swoich obywateli, aby zachować ich z dala od niezależnych wiadomości. Dlatego też w większości takich krajów posiada bardzo scentralizowanie ośrodki władzy, które mają absolutne wpływy zarówno w mediach jak i najbardziej wpływowych i dochodowych instytucjach finansowych czy gospodarczych.

Back to Top