PrawoPodatek od spadku

Podatek od spadku

by

Wysokość podatku od spadku przede wszystkim zależy od tego, w jakiej grupie podatkowej się dana osoba znajduje.
Zgodnie z ustawa od spadków i darowizn wyróżniamy trzy grupy podatkowe:

I grupa- małżonkowie, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo , ojczym, macocha oraz teściowie;
II grupa- zstępni rodzeństwa, małżonkowie rodzeństwa małżonków oraz małżonkowie innych zstępnych;
III grupa- pozostali nabywcy.
Według prawa spadkowego opodatkowane jest nabycie rzeczy i praw majątkowych, których wartość przekracza:

9637 złotych- w przypadku, gdy spadkobierca należy do I grupy podatkowej;
7276 złotych- w przypadku, gdy spadkobierca należy do II grupy podatkowej;
4902 złotych- w przypadku, gdy spadkobierca należy do III grupy podatkowej.

Formularz

Odpowiedni formularz należy złożyć w urzędzie skarbowym, zgodnie z miejscem ostatniego zamieszkania spadkodawcy. Formularz jaki należy złożyć to SD-Z2. W przypadku spadku nieruchomości, właściwym urzędem będzie ten, gdzie znajduje się dana nieruchomość.
Termin składania formularza

Należy pamiętać, że do urzędu skarbowego należy się zgłosić w terminie sześciu miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Jednak uwaga: termin ten dotyczy jedynie tych spadkobierców, u których obowiązek podatkowy powstał po 31 grudnia 2008 r. Pozostałych obowiązuje termin 30-dniowy. Bardzo ważne jest to, aby dochować terminu gdyż jego uchybienie będzie powodowało utratę zwolnienia z obowiązku podatkowego, które przysługuje najbliższej rodzinie spadkodawcy zgodnie z ustawą od spadków i darowizn.
Zapis

W przypadku zapisu obowiązek podatkowy powstaje w momencie jego wykonania. Czyli termin sześciu miesięcy rozpoczyna się od dnia wykonania zapisu. W tym przypadku osoby najbliższe również są zwolnione z obowiązku podatkowego.
Obowiązek podatkowy

W sytuacji, gdy spadkobierca przejmuje zobowiązanie podatkowe jest zobowiązany z jego zapłata w terminie czternastu dni. Wysokość zobowiązania ustala odpowiedni organ podatkowy.

Pozostałe teksty tematyczne online:

Back to Top