PrawoPodział majątku Warszawa

Podział majątku Warszawa

by

To naturalne, że przez lata wspólnego życia małżeństwo posiada wspólny majątek. Najczęściej to mieszkanie i samochód. Ale to także meble, kolekcje sztuki i inne drogocenne ruchomości. To także oszczędności, akcje i inne papiery wartościowe. Zazwyczaj małżonkowie korzystają z tego wszystkiego wspólnie. Kłopot pojawia się, gdy należy dokonać podział majątku Warszawa.
Kiedy można dokonać takiego podziału? Najczęściej dzieje się to podczas rozwodu. Wówczas podział majątku jet częścią wyroku sądowego. Co ważne, sąd nie może nakazać jednemu z małżonków spłacania wspólnych długów.
Okazuje się, że podziału majątku można dokonać już po formalnym rozwodzie. Wówczas należy wnieść do sądu o podział majątku. Wtedy odbywa się proces sądowy niezależny od sprawy rozwodowej. Należy jednak pamiętać, że jest to dodatkowy wydatek. Niekiedy opłata sądowa wynosi nawet 1000 zl, zwłaszcza, gdy małżonkowie nie przedstawią wspólnego planu podziału. Niezależnie od sytuacji i relacji między małżonkami, zawsze warto wcześniej skonsultować się z prawnikiem.

Back to Top