EkonomiaPozycjonowanie zgodne z prawem – znaki towarowe

Pozycjonowanie zgodne z prawem – znaki towarowe

by

Pozycjonowanie zgodne z prawem – znaki towarowe

Od kilku lat pozycjonowanie stron internetowych zyskuje na popularności jako jedna z najskuteczniejszych form reklamy. Co do zasady legalność takiej formy promocji naszej firmy nie budzi wątpliwości. Nie wszystkie jednak metody pozycjonowania można uznać za zgodne z prawem. W tym artykule powiem Ci jakich chwytów unikać, by nie narazić się na kosztowny spór z Twoim konkurentem.

Zarówno oferując usługi pozycjonowania jak i decydując się na taką formę reklamy, musisz pamiętać o kilku kwestiach prawnych.

Uważaj na znaki towarowe

Decydując się na wybór słów kluczowych powinniśmy uważać, by nie naruszały one znaków towarowych innych przedsiębiorców. Zgodnie z art. 296 ust. 2 ustawy prawo własności przemysłowej: „Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym:

1) znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów;

2) znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym.

3) znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego”.

W praktyce sam fakt użycia znaków towarowych innych przedsiębiorców w procesie pozycjonowania nie oznacza, że automatycznie narażamy się na wystąpienie przez uprawnionego do znaku z roszczeniami. W pewnych wypadkach działanie takie będzie dozwolone na podstawie art. 155 prawa własności przemysłowej, tzn. oferowania towarów opatrzonych znakiem towarowym do sprzedaży jeżeli towary te zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego lub za jego zgodą. W praktyce chodzi na przykład o coraz bardziej popularne pozycjonowanie Long Tail sklepów internetowych, w których częścią frazy jest określona marka produktu. Problem powstaje natomiast jeśli pozycjonowany sklep sprzedaje podróbki znanych marek, ten temat opiszemy za jakiś czas.

Innym, ciekawym przypadkiem może być znak towarowy, zastrzeżony w Urzędzie Patentowym przez Kredyt Bank S.A., nr zgłoszenia 222510, nr prawa wyłącznego 161828. Pod numerami tymi kryje się słowny znak towarowy, uwaga, uwaga…. WAKACJE. Biorąc jednak pod uwagę, że znak ten został zarejestrowany dla „usług w zakresie gromadzenia środków i ich lokowania, usług bankowych” użycie takiego samego słowa, na przykład dla biura podróży, nie będzie naruszało praw ochronnych do znaku towarowego. W takim przypadku nie zachodzi bowiem niebezpieczeństwo wprowadzenia klienta w błąd.

Z drugiej strony zawsze odradzam pozycjonowanie na znaki towarowe, do których prawa ochronne przysługują konkurentom. Przykładem, czego nie należy robić jest sprawa z powództwa spółki MI Societé per actions simplifée i MCE sp. z o.o. Przeciwko DFP sp. z o.o. W sprawie tej Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych Sąd Okręgowy w Warszawie wydał ciekawy wyrok, który dostępny jest na stronie Sądu:

http://warszawa.so.gov.pl/tl_files/sow/orzeczenia/XXII%20Wydzial/10/ZT_8_09.pdf

Podstawą wytoczonego powództwa było wykorzystanie przez firmę DFP sp. z o.o. w meta-tagach strony internetowej słów kluczowych podobnych lub identycznych do znaków towarowych do których uprawniony był jej główny konkurent. Trudno nie zgodzić się z Sądem, który stwierdził, że:

„(…) działania polegające na użyciu przez osobę nieuprawnioną cudzego znaku towarowego jako meta-tagu w kodzie źródłowym HTML strony internetowej niewątpliwie stanowić będzie naruszenie prawa z rejestracji. Nieuprawniony konkurent wykorzysta bowiem ten znak dla zwrócenia uwagi opinii publicznej na swoje towary i usługi, podczas, gdy znak powinien wskazywać na towary i usługi osoby, której służy prawo wyłączne”.

Pewnie z czasem doczekamy się innych ciekawych wyroków w podobnych sprawach. Pamiętajmy, że znaki towarowe stanowią dla uprawionych do nich przedsiębiorców istotny kapitał, a każde naruszenie tego znaku pociąga za sobą straty, których nikt łatwo nie odpuści…

Pamiętaj, w razie wątpliwości sprawdź czy Twoje słowa kluczowe nie naruszają praw ochronnych do znaków towarowych w bazie Urzędu Patentowego RP:

http://bazy.uprp.pl/patentwebaccess/index.aspx

W następnym artykule dowiesz się, czy duplicate content w pozycjonowaniu narusza prawo autorskie.

Back to Top