GospodarkaRenta hipoteczna – czy rodzina ma prawo czuć się pokrzywdzona ?

Renta hipoteczna – czy rodzina ma prawo czuć się pokrzywdzona ?

by

Renta hipoteczna – czy rodzina ma prawo czuć się pokrzywdzona ?

W jednym z poprzednich artykułów wspomnieliśmy w skrócie czym jest renta hipoteczna. Przypomnijmy więc: renta hipoteczna to dożywotnie świadczenie wypłacane najczęściej raz na miesiąc do której pobierania mają prawo wszystkie osoby posiadające nieruchomość , a bank lub inny fundusz hipoteczny przejmują własność osoby zamierzającej pobierać rentę hipoteczną , w zamian za to właściciel nieruchomości ma prawo do korzystania z nieruchomości do końca swojego życia. Renta hipoteczna może być również wypłacana w formie jednorazowej , jednak trzeba zdać sobie sprawę , iż wysokość renty hipotecznej w stosunku do pierwotnej własności mieszkania będzie naprawdę niska , i może stanowić w przypadku osoby której oczekiwana długość życia wynosi blisko dwadzieścia lat około jednej trzeciej wartości. Sytuacja wygląda dużo gorzej w przypadku , gdy wiele lat temu wzięliśmy mieszkanie na kredyt , a następnie chcemy przeznaczyć je na potrzeby pobierania renty hipotecznej – w takim przypadku będziemy stratni naprawdę bardzo dużo pieniędzy. Jeśli mowa o pieniądzach to warto sobie uświadomić od czego tak naprawdę zależy wysokość renty hipotecznej. Otóż wysokość renty hipotecznej zależy głównie od wartości nieruchomości którą zajmie nam bank (warto cały czas pamiętać , że niezależnie od wszystkiego mamy prawo do końca życia mieszkać w danym lokalu) oraz od wieku w jakim mamy zamiar rozpocząć pobieranie renty hipotecznej , gdyż w zależności od naszej płci (oczekiwana długość życia kobiet oraz mężczyzn zasadniczo różni się właściwie w każdym kraju). Pewien wpływ na wysokość renty hipotecznej może mieć również łatwość w zbywalności danej nieruchomości gdyż w przypadku gdy pobierający rentę hipoteczną umrze to jednym z czynników decydujących o finansowym sukcesie funduszu hipotecznego jest jednak czas w którym można sprzedać daną nieruchomość. W przypadku renty hipotecznej bardzo często mamy do czynienia z moralnymi rozterkami (wiadomo , że każdy chciałby zostawić coś po sobie rodzinie) – czy w takim przypadku gdy mamy spadkobierców warto pobierać rentę hipoteczną ? Czy rodzina nie będzie się czuła pokrzywdzona ? Oczywiście wszystko zależy od umowy jaką sporządzimy z funduszem hipotecznym , jednak w zdecydowanej większości przypadków odbywa się to tak , iż w przypadku naszej śmierci – gdy wysokość renty hipotecznej która została nam wypłacona wynosi dajmy na to trzydzieści dwa tysiące złotych z odsetkami fundusz hipoteczny zwraca się do spadkobierców zmarłej osoby z zapytaniem czy chcemy spłacić ten dług z odsetkami. W przypadku gdy odpowiedź rodziny jest twierdząca , fundusz hipoteczny przepisuje z powrotem własność nieruchomości na spadkobierców zmarłego , jednak w przypadku gdy odpowiedź spadkobierców jest odmowna bank czy też fundusz hipoteczny próbuje sprzedać mieszkanie na wolnym rynku. Z pieniędzy otrzymanych za mieszkanie zostaje spłacone zadłużenie osoby zmarłej względem funduszu , a nadwyżka ze sprzedaży mieszkania zostaje zwrócona spadkobiercom osoby pobierającej rentę hipoteczną. Tak więc w przypadku gdy zmusiła nas do tego sytuacja (choroba , czy też inne zdarzenie losowe) , a pomoc rodziny jest czasowo niemożliwa lub też ograniczona , na pewno warto skorzystać z funduszu hipotecznego – tylko w takim przypadku będziemy mogli sobie pozwolić na zakup leków czy też sfinansowanie kosztownej operacji.

Back to Top