PodatkiRzecznik patentowy Warszawa

Rzecznik patentowy Warszawa

by

O rzeczniku patentowym z Warszawy

Coraz szybszy rozwój technologiczny sprawia, że czasem ciężko jest rozstrzygnąć, kto jest wynalazcą. Czasem dwie osoby pracują nad tym samym jednocześnie i niezależnie. Komu więc przyznać patent na to, co wymyślił?

Warszawa jest największym ośrodkiem innowacyjności w Polsce. Potrzebny jest tam rzecznik, który wyda sąd i przyzna patent odpowiedniej osobie. Widzimy szyldy: Rzecznik patentowy Warszawa i co wtedy myślimy? Czy zdajemy sobie sprawę z tego, jak wielka odpowiedzialność ciąży na tym człowieku? Musi dokładnie zbadać sprawę, przeprowadzić wywiady i podjąć decyzję. Jest to bardzo trudny i odpowiedzialny zawód. Jednocześnie rzecznik patentowy to mało popularna profesja. Nawet w Warszawie mało jest specjalizacji tego typu.

Może warto, żeby młodzi ludzie zainteresowali się zawodem rzecznika patentowego? Warszawa to dobre miejsce. Jest tam wiele uczelni. Można by na któreś z nich utworzyć specjalizację dotyczącą patentów. Ministerstwo Edukacji powinno rozważyć taki pomysł i wdrożyć odpowiednie kroki.

Back to Top