PrawoSeparacja procesowa i nieprocesowa

Separacja procesowa i nieprocesowa

by

O separacji małżonków zawsze orzeka sąd. Zgodnie z prawem istnieją dwa sposoby uzyskania separacji. Jedną z nich jest droga sądowa, natomiast drugim sposobem jest złożenie przez małżonków zgodnego wniosku do sądu. Bardzo ważne jest to, aby pamiętać, że w każdym z tych dwóch sposobów musi nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Zadaniem małżonków jest udowodnienie przed sądem, że nie łączy ich żadna więź na płaszczyźnie uczuciowej, fizycznej oraz ekonomicznej. W przeciwieństwie do rozwodu, w separacji rozpad ten nie musi mieć charakteru trwałego.
Kiedy separacja nie może być orzeczona:

w przypadku, gdy na jej skutek mogłoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków;

jeśli orzeczenie separacji jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Separacja w trybie procesowym

Każdy z małżonków ma prawo wystąpić do sądu z pozwem o separację. Taki pozew należy złożyć do sądu okręgowego. Wraz z pozwem należy wnieść opłatę, która wynosi 600 złotych. W sprawie o separację sąd musi przeprowadzić postępowanie dowodowe, w tym przesłuchać świadków, którzy udowodnią rozpad pożycia małżeńskiego. Zadaniem sądu jest również rozstrzygnięcie po której stronie leży wina, chyba że małżonkowie złożą zgodny wniosek w celu orzeczenia separacji bez orzekania o winie. W wyroku orzekającym sąd również orzeka w następujących kwestiach:

alimenty dla drugiego małżonka;

alimenty dla dzieci;

władza rodzicielska;

jeśli małżonkowie posiadają wspólne mieszkanie, sąd ustala o sposobie korzystania z niego;

o podziale wspólnego mieszkania;

oraz o podziale majątku.

Separacja w trybie nieprocesowym

W trybie nieprocesowym małżonkowie wnoszą do właściwego sądu zgodny wniosek o orzeczenie separacji. W takim przypadku sąd rozstrzyga sprawę w trybie nieprocesowym i nie wydaje wyroku, a postanowienie. Należy pamiętać, że w tym przypadku małżonkowie nie mogą posiadać wspólnych małoletnich dzieci. Koszt jaki trzeba zapłacić to 100 złotych, zazwyczaj w tym trybie dochodzi tylko do jednej rozprawy bez posiedzenia pojednawczego.

Pozostałe teksty tematyczne online:

Back to Top