PodatkiSkładki dla wykonawców i artystów

Składki dla wykonawców i artystów

by

Muzycy mogą ubiegać się o wynagrodzenie za każdorazowe wykorzystanie ich wykonania danego utworu. Właścicielom restauracji lub sklepów wydaje się to być może nieprawdopodobne, ale nagminnie zdarza się, że inspektor przychodzi do lokalu i prezentuje cennik. Mimo oburzenia, wielu przedsiębiorców decyduje się na podpisanie umowy i uzyskanie licencji umożliwiającej im odtwarzanie płyty lub włączanie radia dla kuracjuszy hotelu. Organizacje, które spędzają sen z powiek osobom prowadzącym biznes bez odpowiednich licencji, to przede wszystkim ZAiKS oraz STOART. Ta ostatnia zajmuje się ochroną praw wykonawców w przeciwieństwie do ZAiKS-u, który egzekwuje opłaty za wykorzystywanie dzieł autorów słów i kompozytorów muzyki. Inspektorzy STOART-u wyszukują przypadki odtwarzania, nadawania wykonań czy ich zwielokrotniania przy użyciu różnego rodzaju nośników. W grę wchodzą m.in. publiczne odtworzenia, które mają miejsce w galeriach handlowych, hotelach, restauracjach czy na klubowych imprezach i dyskotekach.
Czy STOART pobiera opłaty w imieniu każdego artysty?

Podobnie, jak w przypadku ZAiKS-u, dana osoba musi zostać członkiem związku, aby mógł on występować w kwestii jego interesów. STOART, jako organizacja zbiorowego zarządzania, jest niejako przedstawicielem artysty, jeśli chodzi o należne mu wynagrodzenie w związku z wykorzystaniem jego wykonania danego utworu muzycznego lub słowno-muzycznego. Wykonawca nie ma obowiązku rejestrowania się w danej organizacji, jeśli chce udostępniać swoje wykonanie nieodpłatnie i nie pobierać innych wynagrodzeń niż te, które wynikają ze sprzedaży płyt. Pobieranie tantiem za nadawanie i kopiowanie wykonań odbywa się więc za zgodą artysty, który nie podejmuje się samodzielnego egzekwowania owych opłat. Ponadto jest to działalność zgodna z prawem, bo oparta na ustawie dotyczącej zarządzania prawami autorskimi. STOART funkcjonuje od lat dziewięćdziesiątych, a osobę podającą się za inspektora można poprosić o wylegitymowanie się. Wzory aktualnych legitymacji można znaleźć na stroni internetowej.
Kiedy trzeba zapłacić?

Czy trzeba płacić każdej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, której inspektor zjawi się w hotelu czy pubie? Każda z organizacji ma określony zakres działania. Przykładowo STOART reprezentuje wykonawców i artystów, a opłaty pobiera za wykorzystywanie wykonań. ZAiKS odpowiada za egzekwowanie praw autorskich autorów i kompozytorów. Każda organizacja podaje listę zarejestrowanych członków, więc można sprawdzić, czy publiczne odtworzenie płyty danego wykonawcy naprawdę wymaga od nas dokonania opłaty składek. Każdorazowa wizyta inspektorów wzbudza podejrzenia, co można stwierdzić po odwiedzeniu kilku forów internetowych. Właściciele lokali wymieniają się uwagami i cenami, jakie otrzymali od osoby podającej się za pracownika STOART-u. Interesy, jakie reprezentuje Związek Artystów Wykonawców, nie każdemu wydają się uczciwe. Prawo jednak stoi po stronie inspektorów, którzy odwiedzają coraz większą ilość miejsc, w których można słuchać muzyki.

Back to Top