PolitykaSpadek – dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza.

Spadek – dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza.

by

Spadek – dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza.

Jest oczywiście pewne wyjście które dosyć często stosują sądy , mianowicie w sytuacji gdy sąd orzeknie , że jesteśmy spadkobiercami którzy przyjmują dziedziczenie z tak zwanym dobrodziejstwem inwentarza – oznacza to , iż odpowiadamy za długi spadkodawcy jedynie do wysokości kwoty którą odziedziczyliśmy. W prawie Polskim istnieje kilka sposobów w jakich spadkodawca może przekazać swój dobytek swoim spadkobiercom. Pierwsza z nich , na pewno stosowana najczęściej to tak zwane dziedziczenie ustawowe. Oznacza to , iż w przypadku gdy jesteśmy spadkobiercami w tak zwanej linii prostej , nabywam spadek z mocy ustawy i nie są do tego potrzebne dokumenty typu testament. Aby odziedziczyć legalnie spadek , wystarczy wraz z dokumentami poświadczającymi nasze pokrewieństwo ze spadkodawcą (może to być akt urodzenia) plus oczywiście dowód osobisty udać się do sądu rejonowego właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy , złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku – i po uiszczeniu odpowiedniej opłaty sądowej wystarczy już czekać na termin rozprawy. Kolejnym bardzo popularnym sposobem na przekazanie majątku przez spadkodawce jest sporządzenie testamentu. Zasadniczo można zrobić to na kilka sposobów , jednym z nich jest własnoręczne sporządzenie testamentu wraz z podpisem spadkodawcy. Warto podkreślić , że testament sporządzony przez osobę trzecią i podpisany przez spadkodawcę jest nie ważny. Oczywiście w celu sporządzenia ważnego testamentu można udać się do najbliższej (dowolnej) kancelarii notarialnej , gdzie notariusz za niewielką opłatą sporządzi dla nas taki dokument.

Back to Top