PrawoSpekulacja i spekulanci finansowi.

Spekulacja i spekulanci finansowi.

by

Spekulacja i spekulanci finansowi.

Jeśli śledzimy chociażby pobieżnie rynki kapitałowe typu Forex czy też Giełda Papierów Wartościowych na pewno znamy podstawowe pojęcia dotyczących inwestowania w instrumenty finansowe. Inwestorzy dajmy na to giełdowi dzielą się na dwa zasadnicze typy: inwestorów fundamentalnych , oraz inwestorów krótkoterminowych czyli spekulantów. Inwestor długoterminowy (fundamentalny) ma za zadanie zbadanie wyników finansowych spółki oraz zestawienie ich z potencjałem danej firmy. W przypadku , gdy firma znajduje się w gorszej sytuacji finansowej wiadomym jest , że ceny akcji danej spółki są tanie – w przypadku gdy dana spółka ma jednak duży potencjał wzrostu mówimy , że ma świetne fundamenty do wzrostu. Inwestor fundamentalny stara się wytypować tego typu spółki , dające nadzieje na przyszły wzrost cen akcji , a co za tym idzie zysk. Drugim rodzajem inwestorów których najczęściej można spotkać na rynkach finansowych są tak zwani spekulanci. Spekulantowi właściwie nie zależy walory jakiej spółki kupuje , w jakiej kondycji finansowej się ona aktualnie znajduje , oraz jaki ma potencjał wzrostu w przyszłości.

Pozostałe teksty tematyczne online:

Back to Top