UrbanistykaSprawdzian z wosu klasa 2 gimnazjum system polityczny Państwa Polskiego

Sprawdzian z wosu klasa 2 gimnazjum system polityczny Państwa Polskiego

by

Najpopularniejsze systemy polityczne.

System polityczny to nic innego, jak sposób, w jaki sprawowana jest władza w kraju. To zasady, normy oraz organy państwowe, organizacje i partie rządzące oraz występujące w państwie.

Najpopularniejsze systemy polityczne to:

System gabinetowo-parlamentarny to system, w którym parlament powołuje rząd. Premier wybierany jest z partii wygranej, w systemie tym nie występuje separacja władzy. Głowa państwa w tym systemie pełni głównie rolę reprezentacyjną.

System parlamentarno-gabinetowy to system, w którym rząd wraz z premierem powołany jest przez parlament. występuje między innymi w takich krajach, jak: Francja, Niemcy, Szwecja, Hiszpania, Norwegia.

System prezydencki, w którym prezydent państwa jest jednocześnie szefem rządu i głową państwa: występuje na przykład w Stanach Zjednoczonych.

Istnieją również inne systemy polityczne. Między innymi:
– system parlamentarny,
– system semiprezydencki (Francja),
– system supersemiprezydencki (Rosja),
– system kanclerski (Niemcy),
– system parlamentarno- komitetowy (Szwajcaria).

Pozostałe teksty tematyczne online:

Back to Top