EkonomiaGospodarkaPodatkiPolitykaPrawoUrbanistykaSystem polityczny państwa Polskiego sprawdzian pdf

System polityczny państwa Polskiego sprawdzian pdf

by

Systemy polityczne starożytnego Rzymu

Starożytny Rzym stał się symbolem demokracji i przykładem do naśladowania dla późniejszych państw Europy.
Jednak historia Rzymu nie jest taka nieskazitelna, jakby mogło się wydawać.
W pierwszych latach swojego istnienia, czyli od około 750 r. p.n.e. Rzym był królestwem. Brutalne sprawowanie władzy, doprowadziło do obalenia króla w VI w. p.n.e. i Rzym stał się republiką. System polityczny, nie był sprawiedliwy dla wszystkich obywateli. Prawo głosu i udziału w życiu politycznym kraju, mieli tylko mężczyźni. Obowiązkiem kobiet było zajmowanie się domem i gospodarstwem.
Republika została w Rzymie, obalona przez Oktawiana – syna Juliusz Cezara. Oktawian przyjął przydomek Oktawian August i tytuł cezara. Od tej pory Imperium Rzymskie było cesarstwem. Tytuł cesarza stał się na tyle popularny, że od czasów średniowiecza otrzymywali go władcy niemieccy.
Cesarstwo Rzymskie ostatecznie upadło, na skutek najazdów plemion germańskich i Hunów. Z czasów świetności Rzymu został nam alfabet i zbiór praw.

Pozostałe teksty tematyczne online:

Back to Top