PolitykaUpadłość osoby prywatnej

Upadłość osoby prywatnej

by

Kiedy ogłosić upadłość osoby fizycznej?

Okazuje się, że osoba fizyczna może ogłosić swoje bankructwo, jednak muszą zostać zachowane pewne zasady. Upadłość osoby prywatnej ogłasza się wtedy, kiedy ma się poważne problemy finansowe i nie ma możliwości spłaty wierzycieli, a przeciąganie tej sytuacji wpędzi konsumenta w jeszcze poważniejsze kłopoty. Niewypłacalność musi jednak wynikać z niezamierzonych, wyjątkowych okoliczności – utrata pracy, zasobów finansowych, krach na giełdzie itp., o ostatecznym wydaniu decyzji i ogłoszeniu jej do wiadomości publicznej decyduje jednak sąd. Majątek osoby ogłaszającej upadłość jest spieniężany w celu pokrycia wierzycieli, a jeśli środków finansowych nie starczy to sąd nakazuje plan spłaty obciążeń w okresie kolejnych 5 lat. Sąd pozwalana to, aby konsument mógł ogłaszać swoją upadłość nie częściej, niż raz na 10 lat, inaczej mogłoby to prowadzić do nadużyć. Wniosek o ogłoszenie bankructwa składa się w sądzie rejonowym adekwatnym do miejsca zamieszkania, a opłata administracyjna wynosi 200 złotych.

Back to Top