PrawoWindykacja polubowna

Windykacja polubowna

by

Jeżeli mamy zobowiązanie finansowe wobec jakiegoś wierzyciela, lecz nie realizujemy go w przewidzianym terminie, to może rozpocząć się wobec nas procedura windykacyjna.
Jedną z możliwości rozwiązania problemu jest windykacja polubowna. Polega ona na tym, że firma windykacyjna, która zgłosiła się do nas, aby wyegzekwować spłatę długu, udziela nam pożyczki na spłatę zadłużenia. W związku z tym, powstaje nowe zobowiązanie, tym razem wobec firmy windykacyjnej, na nowych warunkach i z nowym harmonogramem spłaty. Zazwyczaj dłużnik nie dostaje pieniędzy do ręki, ale firma windykacyjna za jego pośrednictwem spłaca stary dług. Zaletą tego rozwiązania jest to, że możemy odwlec w czasie konieczność uregulowania zobowiązań, przez co mamy szansę zgromadzić odpowiednie środki. Dużym minusem jest wysokie oprocentowanie kredytu udzielanego przez firmę windykacyjną. Jednak jeżeli nie mamy możliwości, aby w danym momencie spłacić zadłużenie, wówczas windykacja polubowna jest dużo bardziej korzystnym rozwiązaniem niż wizyty komornika czy postępowanie sądowe.

Back to Top