EkonomiaGospodarkaPodatkiPolitykaPrawoUrbanistykaWos sprawdzian system polityczny Państwa Polskiego

Wos sprawdzian system polityczny Państwa Polskiego

by

Czym jest system polityczny?

Ogół organów państwowych, organizacji i grup społecznych oraz partii politycznych, które uczestniczą w działaniach politycznych w ramach konkretnego państwa a także ogół i norm i zasad, które regulują stosunki między nimi to właśnie system polityczny.
Głównymi elementami systemu politycznego są: instytucje oraz organizacje międzynarodowe, strategie polityczne oraz ideologie, instytucje władzy państwowej, normy regulujące wzajemne relacje oraz funkcjonowanie części wchodzących w skład systemu, organizacje mające za zadanie reprezentowanie grup społecznych oraz społeczność, która składa się z grup o sprzecznych interesach.
Występują trzy rodzaje systemów politycznych w ujęciu instytucjonalnym, strukturalno-funkcjonalnym oraz systemowym.
Typowymi systemami politycznymi są: liberalny, postkomunistyczny, wschodnioazjatycki, islamski oraz reżim wojskowy.
Biorąc pod uwagę charakter systemu politycznego wyróżnia się następujące modele: demokratyczne, autorytarne, anokratyczne oraz totalitarne.

Back to Top