EkonomiaWos system polityczny Państwa Polskiego sprawdzian chomikuj

Wos system polityczny Państwa Polskiego sprawdzian chomikuj

by

W jakim systemie politycznym chciałbyś żyć?

System polityczny tworzą organizacje, instytucje władzy, społeczność normy formalne i zwyczajowe, ideologie i strategie polityczne, instytucje międzynarodowe. Na świecie są różne rodzaje systemów politycznych np. liberalny, postkomunistyczny, wschodnioazjatycki, islamski. Że względu na charakter systemu wyróżniamy systemy demokratyczne, autorytarne, totalitarne, anokratyczne. W państwach demokratycznych wyróżniamy takie modele ustrojowe jak parlamentarno – gabinetowy, gabinetowo – parlamentarny, parlamentarno – komitetowi, prezydencki, kanclerski. Czy wiesz w jakim systemie politycznym żyjesz? W telewizji nieustannie podkreślają, że żyjemy w państwie demokratycznym. Jednak musimy pamiętać, że nasza demokracja jest bardzo młoda. Zaczęła się kształtować po 1989 r. Dla porównania w Stanach Zjednoczonych ustrój demokratyczny występuje od samego początku czyli 1776 r. Wcześniej Polska była państwem komunistycznym. Idea demokracji jest jednak znacznie starsza – pochodzi ze starożytnej Grecji.

Back to Top