PrawoWszystko płynie – oczyszczanie wody

Wszystko płynie – oczyszczanie wody

by

Woda jest niezbędnym elementem życia na Ziemi, dlatego powinno się dbać o jej czystość i starać się ją oszczędzać. Bardzo często można obserwować zanieczyszczenia jezior, rzek, mórz. Powodem tego stanu jest wprowadzanie do wód substancji organicznych, nieorganicznych, śmieci. Wszystko to uniemożliwia wykorzystywanie wody do picia i innych celów, niszczy ekosystemu wodne. Bezpośrednio szkodliwymi zanieczyszczeniami są np. kwasy, pośrednie natomiast powodują, że w wodzie znajduje się mniej tlenu, który jest potrzebny to funkcjonowania organizmów wodnych. Część zanieczyszczeń jest rozkładalnych, ale duża ilość jest nierozkładalna. Wyróżnia się trzy grupy zanieczyszczeń wody, ze względu na ich pochodzenie: komunalne, przemysłowe i rolnicze. Często spotkany problemem ekologicznym, zbiorników wodnych, jest nadmierna ilość azotu i fosforu pochodzącego z działalności rolniczej i spływających z pól do zbiorników. Punktowe zanieczyszczenia wodne są to ujścia z oczyszczalni ścieków (komunalnych lub zakładów przemysłowych). Wszelkiego rodzaju ścieki, płyną do oczyszczalni, gdzie są usuwane z nich, toksyczne substancje, następnie woda trafia ponownie do jeziora lub rzeki. Początkowo ścieki trafiają do przepompowni do głębokich zbiorników. Ścieki zawierają dużo brudu, szczątków organicznych i fosforu, który jest szkodliwym pierwiastkiem dla jezior i rzek, ponieważ wpływa na rozrost glonów. Oczyszczalnia ma własne agregaty prądotwórcze, które cały czas zabezpieczają oczyszczalnię, na wypadek braków w dostawie prądu. Z przepompowni, ścieki płyną do właściwego oczyszczania. Dodaje się do nich, związków chemicznych, umożliwiających oddzielnie zanieczyszczeń od wody. Pierwsza filtracja wody, odbywa się za pomocą sit. Wtedy zatrzymywany jest przepływ kamieni, plastiku i innych elementów. Prasy odciskają wodę od śmieci (które, są przewożone na wysypisko). W piaskownikach zatrzymywany jest piasek. Do ścieków dodaje się substancje, które umożliwiają krystalizację związków fosforu i opadanie ich na dno w formie osadu, który jest zbierany przez specjalne maszyny. Na koniec, wolna od zanieczyszczeń woda, znów trafia do rzeki.

Back to Top