Bank

by

Bank

Bank jest instytucją prawną, prowadząca działalność gospodarczą, podczas której przyjmuje depozyty od innych podmiotów gospodarczych. Lub od osób prywatnych, udziela im kredytów i pożyczek, oraz wykonuje inne czynności, które są zawarte w przepisach prawa bankowego. Sama nazwa bank, pochodzi z języka włoskiego i oznacza ławkę, przy której pierwsi „bankierzy”, proponowali swoje usługi bankowe. Podstawowymi czynnościami jakie obecnie oferują banki, to: przyjmowanie depozytów i lokat, udzielanie kredytów i pożyczek, prowadzenie rachunków bankowych, udzielanie gwarancji, otwieranie akredytyw, wykonywanie operacji wekslowych i czekowych, wydawanie kart płatniczych, prowadzenie bankowych rozliczeń pieniężnych, nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych oraz wiele wiele innych. Tak więc jak widać, banki zajmują się bardzo dużą ilościom różnego rodzaju czynności, które służą głównie ich klientom, których bank w różny sposób stara się przyciągnąć do siebie, a swoim akcjonariuszom mają przynieść jak największy zysk.

Back to Top