GospodarkaJak fundusze inwestują

Jak fundusze inwestują

by

Jak fundusze inwestują

Praktycznie każdy fundusz inwestycyjny, ma swoją własną określoną strategie działania, która ma doprowadzić do uzyskania jak największych zysków. Jednak w ramach każdego funduszu, tych strategii można wymienić kilka. Dzieje się tak dlatego, że klienci wpłacający do nich pieniądze, mają różne cele i zamiary. Ogólnie można wyodrębnić trzy grupy: fundusze stabilne, szybkiego wzrostu i mieszane. W funduszach stabilnych, największa część kapitału inwestowana jest w stabilne i pewne instrumenty finansowe, które jednak nie przynoszą dużego zysku, a tylko niewielka jego część jest inwestowana w akcje lub inne ryzykowne inwestycje. Daje to w sumie niewielki ale za to stabilny wzrost. Jest to sposób na inwestowanie dla ludzi spokojnych. Jeśli ktoś lubi ryzyko i nastawia się na duże zyski, powinien wybrać fundusze szybkiego wzrostu. To właśnie one poprzez inwestowanie w większości w ryzykowne papiery wartościowe mogą – ale nie muszą – dać duże zyski. Jest to ryzykowne, gdyż w wyniku niepowodzeń na giełdzie można dużo stracić. I w końcu fundusze mieszane, gdzie pieniądze są po równo inwestowane zarówno w instrumenty stabilne, jak i te ryzykowne.

Back to Top