GospodarkaDoktryna i system polityczny obowiazujący w RPA

Doktryna i system polityczny obowiazujący w RPA

by

Czym jest system polityczny?

Każdy z nas zna pojęcie systemu politycznego, jednak pewnie mało kto potrafi je wyjaśnić. Czym jest system polityczny? Termin ten jest ściśle związany z polityką danego państwa i oznacza zbiór organizacji, procedur, grup społecznych i powiązań między nimi, które uczestniczą w działaniach politycznych. W skład systemu politycznego wchodzą np. partie polityczne i wszelkie instytucje władzy państwowej. Wyróżnia się pięć głównych systemów politycznych: liberalny, postkomunistyczny, wschodnioazjatycki, islamski oraz reżim wojskowy, czyli duktaturę. Najbardziej znanym i bliskim nam systemem jest system liberalny, który obowiązuje w Polsce, a także w innych państwach Europy Zachodniej i w USA. Bazuje on na demokracji, kładzie duży nacisk na swoich obywateli, zapewniając im różne prawa, które muszą być przestrzegane, oraz udział w sprawowaniu władzy poprzez np. wybory. System polityczny postkomunistyczny występuje głównie w państwach byłego bloku komunistycznego, czyli w Europie Wschodniej oraz niektórych państwach Azji. System wschodnioazjatycki występuje m.in. w Korei Południowej, a jego cechą charakterystyczną jest nacisk na ekonomię i wzbogacanie państwa. System polityczny islamski występuje w państwach Bliskiego Wschodu i czerpie z religii islamskiej.

Pozostałe teksty tematyczne online:

Back to Top