Klopoty

by

W lipcu 1993 r. Lloyd’s of London ogłosił największe straty w swojej historii, 4,33 mld dol. za 1990 rok (Lloyd’s odczekuje trzy lata na rozpatrzenie wszystkich roszczeń, zanim przedstawi sprawozdanie z zysków lub strat). Przewodniczący Lloyd’sa stwierdził, że deficyt z 1990 r. ?pod każdym względem stanowi najgorszy moment w historii Lloyd’sa w ciągu ostatnich 305 lat”. Z Lloyd’sem działo się jednak coraz gorzej: jego straty do 1992 r. ciągle rosły, osiągając ogółem sumę 12 mld dol. za okres 1988-1992. Lloyd’s rozpoczął swoją działalność w 1688 r. w londyńskiej kawiarni prowadzonej przez Edwarda Lloyda, która była miejscem spotkań kupców, armatorów i kapitanów. Z biegiem czasu Lloyd’s stał się stowarzyszeniem, którego członkowie, znani jako ?nanieś” wymieniali polisy ubezpieczeniowe w celu rozproszenia ryzyka (proces ten zwany jest reasekuracją). Charakterystyczną cechą Lloyd’sa jest to, że nanieś są bezpośrednio narażeni na straty, ponieważ każdy z nich przyjmuje nieograniczoną odpowiedzialność osobistą za roszczenia. Wielu członków Lloyd’sa musiało tego gorzko żałować, utraciwszy cały swój majątek, po tym kiedy okazało się, że średnie straty za 1990 rok, przypadające na jednego name, wyniosły ponad 150000 dol.

Back to Top